Veszprémvidéki Horgász Egyesület
Nyárfás Horgásztanya

horgász
HTML Hit Counter

A csónakázás, vitorlázás, szabályai a Balatonon

Forrás:

A BALATONI VÍZIRENDÉSZETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG SIÓFOK IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY

hivatalos tájékoztató anyaga

CSÓNAKÁZÓK FIGYELMÉBE!

 • Csónakot az vezethet, aki: 14. életévét betöltötte, úszni tud, a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri az 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel közzétett Hajózási Szabályzat rendelkezéseit és az igénybe vett vízterület sajátosságait. Ha több személy -tartózkodik a csónakban, indulás előtt legalább a 16. életévét betöltött vezetőt kell kijelölni. Gépi meghajtású csónak esetén a vezető legalább 17 éves kell, hogy legyen. Csónakkal a parttól vagy más kikötőhelyről elindulni, és menetirányt változtatni akkor szabad, ha az a víziközlekedés más résztvevőit nem zavarja, és vízben tartózkodó személyt nem veszélyeztet.

 • A csónak kötelező felszerelése a következő: a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db mentőmellény, a csónakban tartózkodó személyek számának és a csónak hajtásának megfelelően, de legalább 1 db evező, 1 db, a csónak horgony nélküli tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal helyettesíthető). 1 db legalább 1 l űrméretű vízmerő, kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább 10 fm, egy elektromos üzemű, fehér fényű, szükség szerinti irányba fordítható fényforrás, amivel a csónakos a közeledő vízijárműnek jelezni tud; a biztonságos üzemelés feltétele tartalék izzó megléte vagy olyan fényforrás, amelyben több, egymástól függetlenül működőképes izzó vagy világító dióda (LED) van, továbbá tartalék áramforrás megléte a napnyugtától napkeltéig terjedő időszakban, a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten tartósan rögzített - tábla, ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék - 1 db.

 • FIGYELEM!!! 2014. március 1 -től megváltozott a csónak fogalmának meghatározása. A 2000. évi XLII. törvény 87. § (3) bekezdése szerint a csónak olyan vízijármű ami hajónak, kompnak, vízi sporteszköznek nem minősül, emberi erővel hajtott, és felépítménnyel nem rendelkezik. Testhossza nem haladja meg a kishajóra megállapított mértéket (20 m.). Lehet szélerővel vagy gépi berendezéssel hajtott, amelynek hossza a 7 métert, névleges vitorlafelülete a 10 m2-t nem éri el, vagy motorteljesítménye legfeljebb 7,5 kW, ide nem értve az építése, berendezése és felszerelése alapján vízen való közlekedésre nem szolgáló úszóeszközt. Tehát a változás a vitorlás és motoros csónakok méreteit illetve motorteljesítményét érintette. A korábbi 6,2 m 7 méterre módosult, a 4 kW pedig 7,5 kw-ra. Amennyiben a vízijármű méretei meghaladják a fent leírt csónakét, abban az esetben nyilvántartásba vételre köteles, vezetői képesítéshez kötött! Továbbra is TILOS a Balatonon belső égésű motorral hajtott csónak , kisgéphajó, vízi sporteszköz üzemeltetése. [Ezek üzemeltetését a 30/2003. (III.18.) Korm. rendelet szabályozza.]

 • Kajak, kenu, stb… felszerelése a fentiekre figyelemmel: mentőmellény - a csónakban tartózkodók számának megfelelően, evező, vízmerő, kötél vagy lánc (legalább 5 m), névtábla, fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék izzóval és tartalék elemmel.

 • Ha a csónak használatakor a megengedett legkisebb biztonsági távolság (a Balatonon 30 cm) – ideiglenesen – nem tartható meg, a csónakban tartózkodó személyek mentőmellényt viselni kötelesek. A csónakból indulás előtt – és szükség esetén menetben is – el kell távolítani a stabilitását és úszóképességét befolyásoló mennyiségű vizet.

 • Fürdés céljából a vízijárművet csak a vezető engedélyével szabad elhagyni, a vízijárművet elhagyó fürdőzőt mindaddig követni kell – mentésre készenlétben – amíg az nincs teljes biztonságban. A csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy köteles mentőmellényt viselni.

 • Fürdésre – vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú bójákkal – kijelölt vízterületen vízijárművel közlekedni akkor szabad, ha a vízijármű telephelye (kikötőhelye) erre a vízterületre esik, vagy ha ezen a területen engedéllyel vízi munkát végez. Ilyen esetben a jármű a legkisebb biztonságos sebességgel, a legrövidebb idő alatt köteles a vízterületen áthaladni.

 • A kedvtelési célú vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző felel a kölcsönzött vízi jármű üzemképes állapotáért. A vízi járművet személyzet nélkül kölcsönző vagy az általa megbízott személy köteles a bérlő (igénybevevő) nyilatkozatát beszerezni arról, hogy az tud úszni, ismeri a hajózás szabályait, továbbá az azonosító adatokkal megjelölt vízi járművet, valamint a szükséges mentőeszközöket átvette.

 • Csónak csak a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen közlekedhet. A Balatonon belsőégésű motorral hajtott csónakot üzemeltetni tilos!

 • A Balatonon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelző szolgálat működik. „Figyelmeztetés az elővigyázatosság betartására” jelzésnél percenként 45-ször felvillanó sárga színű fényjelzés (I. fokú viharjelzés) a csónakok szükséghelyzet kivételével csak a parttól számított 500 m távolságon belül közlekedhetnek! „Figyelmeztetés a fenyegető veszélyre” jelzésnél percenként 90-szer felvillanó sárga színű fényjelzés (II. fokú viharjelzés) a csónakok szükséghelyzet kivételével nem közlekedhetnek!

 • Éjszakai időszakban csónakkal közlekedő személy fehér színű fény láthatóvá tétele által hívja fel jelenlétére a hozzá közeledő vagy a közelében közlekedő hajók figyelmét.

Hasznos tanácsok vízijárművet használóknak

 1. Vízből-mentés esetén a vízijármű vezetője illetve utasa a mentőmellényét vegye fel, a mentendő személynek dobjon oda valamilyen felúszó tárgyat (mentőgyűrű, mentőlap, fenékdeszka stb.) majd folyásirányban vagy szél alatt közelítse meg a bajba jutottat. A személy csónakba emelésekor fordítson figyelmet arra, hogy a csónak ne boruljon fel, és a kiemelt személy sérüléseket lehetőleg ne szenvedjen. Ha a vezető úgy ítéli meg, hogy a mentést nem tudja végrehajtani, hívjon segítséget (telefonon a Balatonon a 1817-es valamennyi hálózatból elérhető segélyhívó, a 84/310-712 vezetékes, illetve az általános 112 segélyhívó számokon).

 2. Veszélyhelyzet közeledtekor vagy annak bekövetkezte esetén a mentőmellényt vegyék fel, és haladéktalanul induljanak el a legközelebbi part felé. Ha a partrajutás sikertelen, hívjanak segítséget és hajtsák végre a következőket:

  • a csónakot horgonyozzák le hosszú horgonykötéllel és összecsukott horgonnyal,

  • üljenek vagy feküdjenek le a csónak aljába úgy, hogy a vízijármű súlypontja minél alacsonyabban legyen,

  • a befröccsenő vizet folyamatosan távolítsák el, de a hirtelen mozdulatokat kerüljék,

  • szükség esetén a felesleges tárgyakat (pl.: horgászfelszerelés) dobják ki,

  • a segítség megérkezéséig vagy a partra sodródásig őrizzék meg nyugalmukat.

 3. A vízijármű felborulása esetén ne hagyják el a borult vízijárművet – mivel az felúszó képességgel kell, hogy rendelkezzen – abba kapaszkodva várják meg a segítséget. Erős szél esetén fejüket minél magasabbra emeljék ki a vízből a vízpára belégzésének elkerülése érdekében.

 4. Vízbetörés esetén folyamatosan távolítsák el a vizet a csónakból – kisebb lyukakat ideiglenesen akár egy ruhadarabbal is eltömíthetnek – és haladéktalanul menjenek a partra. Szükség esetén a nehéz illetve feleslegesnek ítélt tárgyakat dobják ki (a mentőeszközök soha ne szerepeljenek ezek között).

 5. Veszélybe jutáskor a következő módon kérjenek segítséget, ha a közelükben mások is tartózkodnak:

  • körkörösen mozgatott zászlóval/lobogóval vagy más alkalmas tárggyal;

  • körkörösen mozgatott fénnyel;

  • a morze ábécé szerinti ... _ _ _ ... (SOS) jelek együtteséből álló fényjelzéssel;

  • kátrány, olaj stb. égetésével keletkező lánggal;

  • vörös színű kézilámpával;

  • kinyújtott karok felülről mindkét oldalról lefelé történő lassú mozgatásával.

Hasznos tanácsok fürdőzőknek

 1. Gyengén úszók csak sekély vízben fürödjenek.

 2. A szélben elsodródott fürdőeszközök, felfújható vízi játékeszközök után ne ússzanak, mert az életüket veszélyeztetik, ha ezt mégis megteszik és elsodródnak, maradjanak a felfújható eszközön, míg a segítség megérkezik, és ne hagyják el azt.

 3. A fürdés vagy vízi jármű használata előtt alkoholt vagy más hasonlóan ható szert (kábító vagy pszichotróp anyagot) ne fogyasszanak.

 4. Ne közvetlenül étkezés után menjenek a vízbe úszni, fürdeni.

 5. Felhevült testtel ne ugorjanak hirtelen a vízbe, előtte mosakodjanak le.

 6. Vízijárművön vagy felfújható fürdőeszközön, gumicsónakban, gumimatracon a vízterületen ne aludjanak el.

 7. Ismeretlen vízterületen óvatosan mérjék fel a meder jellemzőit, a vízmélységet a fürdés előtt.

FÜRDŐZŐK FIGYELMÉBE!

 • Fürödni a kijelölt fürdőhelyen, illetőleg ott szabad, ahol a fürdés nem esik tiltó rendelkezés hatálya alá!

 • A kijelölt fürdőhely határa a parton 60x30 cm méretű, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló táblával, a vízen vörös-fehér függőlegesen csíkozott, henger alakú, legalább 50x50 cm-es bójákkal van megjelölve.

 • A kijelölt fürdőhely határát jelző táblán kék mezőben fehér nyíllal és a távolság (méter, kilométer) feltüntetésével van a fürdőhely hossza jelölve. A 120 cm-nél mélyebb víz határát tavakon „120 cm” feliratú tábla jelöli.

 • Állatot a fürdőhely területére bevinni tilos! A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad!

 • A kijelölt fürdőhelyet igénybevevőket a fürdőhely területén jól látható helyen elhelyezett fürdőhelyi rendtartás tájékoztatja a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról, a levegő és a víz aktuális hőmérsékletéről, a víz mélységéről, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelmekről, és az egyéb közérdekű információkról.

 • Az úszóeszközök (vízibicikli, gumimatrac ill. más felfújható eszköz) használata szintén fürdésnek minősül, így ezek használatára is a fürdés szabályai vonatkoznak. Fürdőzők közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy azok a fürdőzőket ne veszélyeztessék.

 • Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben. Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania.

 • Tilos fürdeni hajóútban, kikötők, hajóállomások, vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák területén, valamint éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig.

 • A Balatonon minden év 04. 01–10. 31-ig viharjelző szolgálat működik. A viharjelző állomások körbe a Balaton partján 29 több irányból jól látható helyen vannak elhelyezve.

Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga színű fényjelzés – esetén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos fürödni.

A II. fokú viharjelzés – percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés – esetén fürödni tilos.

Utolsó módosítás: 2014. március 10.