Veszprémvidéki Horgász Egyesület
Nyárfás Horgásztanya

horgász
HTML Hit Counter

Veszprémvidéki HE közgyűlése

2023. Április 1.2023. április 01.-én tartotta éves közgyűlését Alsóörs legrégebbi civil szervezete a Veszprémvidéki Horgász Egyesület, amelyre meghívtuk Alsóörs község polgármesterét, valamint, a Bakony - Balaton Horgász Szövetség elnökét és ügyvezető elnökét. Az egyesület megalapításának 75.-dik évfordulóján tartandó közgyűlésén, Hebling Zsolt Alsóörs polgármester jelenlétével képviselte az Önkormányzatot. A BBHSZ részéről más elfoglaltság miatt nem tudtak megjeleni a meghívottak.

Tatai Lajos egyesületi elnök a közgyűlés megkezdésekor felkérte a jelenlévőket, hogy egy perces felállással emlékezzenek meg a 2022-es évben elhunyt horgásztársakra.

Az egyesület elnöke beszámolójában kiemelte, hogy hosszú évek, valamint sok hivatali ügyintézések során megvételre került a horgásztanyát átszelő út. Megvásárolni pályázati és saját forrásból sikerült. Másik kiemelkedő feladata a vezetőségnek a kikötő fennmaradási engedély meghosszabbítása volt, amit 10 évre megkaptunk. 2022-es évben a közösségi munka és hagyományos rendezvényeket – Horgász vetélkedőket, Tanyanapot – sok horgásztag családjával támogatta, vett részt. Köszönetet mondott a gyerekeknek, hogy rész vettek a „Sporthorgász leszek 9” egy napos táborozáson. Önkormányzattal közösen hagyományosan meg lett tartva a „VI. Alsóörsi horgásznap” halfőző és horgászversenye, ami mindig színesíti a közösségi életet. Tájékoztatta a hallgatósságot, hogy az Önkormányzati pályázat keretében felújításra kerül a vizesblokk a Horgász tanyán.

Gazdasági beszámoló is azt tükrözte, hogy a tavalyi eredmény megfelelően alakult, a tagdíj bevételek, értékcikk forgalmazása és a közös költség szempontjából. A Fegyelmi, Felügyelő bizottság pozitív beszámolói elfogadásra kerültek.

Hebling Zsolt Alsóörs polgármester kihangsúlyozta a jó kapcsolatot az egyesülettel, valamint a közös érdekeinket védik a különböző szervezeteknél. (pl. vitorlás vesztegelés nyílt vízen) Hozzászólásában megemlékezett Alsóörs település tavalyi 750.-dik évfordulójáról, s ehhez kapcsolta az egyesület 75.-dik évfordulóját, amit egy díszoklevéllel megerősített további sikert kívánva az egyesületnek.

Tatai Lajos az egyesület elnöke a záró beszédében 2023-as évre a tervezett fejlesztések befejezéséről, kikötői jelzőfény üzembe helyezéséről, a kerítés előkésztéséről, valamint a 75 éves Tanyanap-i ünnepségről tájékoztatta a közgyűlést.


Záráskép elmondható, hogy 1948-ban az alapító tagoknak köszönhetjük a Veszprémvidéki Horgász Egyesületet.


További képek